T. 026 - 47.21.898/M. 0615 - 487.487

Logo Kubiek Ruimtelijke Plannen

Media

Voor Kubiek Ruimtelijke Plannen – de naamswijziging van Adviesbureau-ILG te Veenendaal, hebben wij een nieuw logo ontworpen. Kubiek is een bedrijf gespecialiseerd in Ruimtelijke Ordening en (ruimtelijke)juridische dienstverlening. Van bestemmingsplan tot bouwaanvraag en van Ruimtelijke onderbouwing tot bezwaarprocedure.

Het beeldmerk van Kubiek is een geabstraheerd ruimtelijk plan, verdeeld in 4 categorieën: (buiten)-agrarisch gebied (groen), waterhuishouding (blauw), bebouwing (rood) en infrastructuren (grijs).

In dit beeldmerk wordt de letter K gevormd. Dit is bewust een schreefletter, omdat de vorm als het ware twee abstracte pijlen boven en onder vormt met een richting.

 


< Terug naar portfolio

Klant:
Kubiek Ruimtelijke Plannen BV

Werkzaamheden:
Ontwerp nieuw logo

Site:
kubiek.nu

Meer voor deze klant:
Ontwerp website
Ontwerp huisstijl
SEO Traject